• เนแบนเนอร์

สารช่วยเคลือบ

  • สารช่วยเคลือบ

    สารช่วยเคลือบ

    สารเติมแต่งสีเป็นองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ของสีสามารถปรับปรุงกระบวนการผลิต รักษาความเสถียรของการจัดเก็บ ปรับปรุงสภาพการก่อสร้าง ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และให้ฟังก์ชันพิเศษการเลือกใช้สารเติมแต่งที่เหมาะสมและถูกต้องสามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ